Poskytované služby

V našej ambulancii poskytujeme nasledovné služby. Radi Vám pomôžeme i s inou službou, neváhajte nás kontaktovať.

Preventívne prehliadky

 • preventívne prehliadky pre dospelých
 • preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti pred zaradením do práce
 • vyšetrenia vodičov pred udelením vodičského preukazu
 • vyšetrenia vodičov-seniorov

Bežné vyšetrenia

 • vyšetrenia pacientov
 • vystavovanie návrhov na kúpeľnú liečbu
 • vyšetrenia pacientov pred umiestnením v zariadeniach sociálnych služieb
 • vyšetrenia pre posudkové účely pre Sociálnu poisťovňu, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • vystavovanie lekárskych nálezov pre Policajný zbor SR
 • vystavovanie nálezov pre komerčné poisťovne (úrazové poistenie)

Úrazy a odborné vyšetrenia

 • ošetrovanie drobných rán
 • preväzy rán
 • odstraňovanie stehov
 • aplikácia injekcií i infúzií ordinovaných lekárom ambulancie i lekármi -špecialistami
 • EKG vyšetrenia, vyšetrenia CRP prístrojom, vyšetrenie hladiny cukru v krvi glukometrom
 • interné vyšetrenia
 • interné predoperačné vyšetrenia pre zazmluvnených pacientov

Poradenstvo a iné služby

 • telefonické prípadne e-mailové konzultácie zdarma
 • bezplatné telefonické objednávanie sa pacientov na presný termín

Zazmluvnené poisťovne:

Zastupovanie

V prípade neprítomnosti nás zastupuje:

MUDr.Benáková Lenka

Beckov 232

Telefón

+421 32 7777350