Personál

 • MUDr. František Jaroš

  praktický lekár

   Vzdelanie

  • Lekárska fakulta Univerzity Karlovej, Praha
  • Atestácie:

  • 1. stupňa z vnútorných chorôb
  • 1. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo
  • 2. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo
  • Certifikáty

  • Certifikovaný kurz v abdominálnej sonografii
  • Prax

  • absolventská prax na oddelení hygieny a epidemiológie
  • lekár na internom oddelenie Nemocnice pre obvinených a odsúdených
  • lekár oddelenia neurológie a iných špecializovaných chorôb Nemocnice pre obvinených a odsúdených
  • vedúci lekár zdravotníckeho zariadenia Nemocnice pre obvinených a odsúdených
  • Získané licencie:

  • Licencia na výkon samostatnej lekárskej praxe v odbore všeobecné lekárstvo
  • Licencia na výkon odborného zástupcu v odbore všeobecné lekárstvo, vnútorné choroby
  • Cudzie jazyky:

  • angličtina
  • nemčina
  • ruština
 • Lenka Jamborová

  zdravotná sestra

   Vzdelanie

  • Stredná zdravotnícka škola, Trenčín
  • Prax

  • zdravotná sestra na neurochirurgickom oddelení
  • zdravotná sestra na internom oddelení
  • zdravotná sestra v gynekologickej ambulancii
  • zdravotná sestra v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
  • Cudzie jazyky:

  • anglicky